Kezîzerê kezîzerê miryê te me zû vegere
Kezîzerê kezîzerê miryê te me zû vegere
Tu zanî kezîzerê tu zanî kezîzerê

Gotin lal dibin tazî dibin, hemberî te
Gotin lal dibin tazî dibin, li hemberî te
Tu zanî kezîzerê tu zanî kezîzerê

Por berde bi alike daket diçû seyranê
Por berde bi alike daket diçû seyranê
Tu zanî kezîzerê tu zanî kezîzerê

Kezîzerê kezîzerê miryê te me zû vegere
Kezîzerê kezîzerê miryê te me zû vegere
Tu zanî kezîzerê tu zanî kezîzerê