Ez gul im gulperî me ax lê gulê lê gulê
Gula mêrg û kanî me esmerê nazê gulê
Sebra lawê gundî me ax lê gulê lê gulê

Ax lê gulê ax lê gulê ax lê gulê lê lê gulê
Ax lê gulê lê lê gulê esmerê nzê gulê

Sîpan û serhevrazo ax lê gulê lê gulê
Mexela pezê mazo esmerê nazê gulê
Gewr rindê mêr tolazo esmerê nazê gulê

Ax lê gulê ax lê gulê ax lê gulê lê lê gulê
Ax lê gulê lê lê gulê esmerê nzê gulê

Sîpan û serberjêro ax lê gulê lê gulê
Mexela pezê mazo esmerê nazê gulê
Gewr rindê mêr tolazo esmerê nazê gulê

Ax lê gulê ax lê gulê ax lê gulê lê lê gulê
Ax lê gulê lê lê gulê esmerê nzê gulê

Sîpan û serberjêro ax lê gulê lê gulê
Mexela pezê nêro esmerê nazê gulê
Gewr rindê law ne mêro esmerê nazê gulê
Gewr rindê mêr ne mêro esmerê nazê gulê

Ax lê gulê ax lê gulê ax lê gulê lê lê gulê
Ax lê gulê lê lê gulê esmerê nzê gulê

Ez gul im nava rezan ax lê gulê lê gulê
Xemilîm bi sê terzan
Naxwazim lawikê nezan

Ax lê gulê ax lê gulê ax lê gulê lê lê gulê

 

Herem: Serhed
Berhevkar: X. Kazım