Minm aşiqm hawar be malim
Minm bo şîrîn herdem ewdalim
Min birindarî derdî xurbetim
Minm aşiq u pîrî xelwetim
Aman aman destim be daman
Aman aman dexîltim aman

Min be şerabî eşiqî to mestim
Aman sed aman dest bide destim
Minm dewane u serqafley pîran
Minm soz ekem ta berî beyan
Aman aman destim be daman

Her şew be yadî nîştîmanewe
Be yadî durîm le yaranewe
Soz ekem be dil be giryanewe
Her şew be yadî Kurdistanewe
Aman aman destim be daman
Aman aman dexîltim aman