Kani, kani avsar kani
Malan barkir li ciyan dani
Felek mala te bisewite
Min miraze xwe hilnani
Ez zerib im ez bekes im
Te tim ez dam ber diwara
Derd giran im derd giran im
Felek mala te bişewite
Ez xerib kirim
Malan barkir çün stenbüle
Perçek ji dilem ma li Dersime

Jerki xezala min çüye
Büm sewi li wan kolana
Dewrna dewran keko dewran
Heyv hilati ji nav ewran
Te ne ez kuştim ne ez heskirim
Te ez tim dam be kevira

Teks : Geleri / Azad J. Erdem
Muzik : Geleri