Diyarbekir paytext e lê lê lê zamin
Merdine di rex de
Te ne soz ü ne bexte lê lê lê lê xamin
lê xanim lê xanime
Keç xatune xanime
Bejn ü bala te yare

Mina şitla sosine lê lê lê xanim
Hewlêre paytext e lê lê lê xanim
Silêmani di rex de
Te ne soz ü ne bexte lê lê lê xanim
Qamislo ber bi bay e lê lê lê xanim
Nisebine jev xuyaye
Xanim keçek heja ye lê lê lê lê xamin

Teks : Gelêri / Azad J. Erdem
Muzik : Gelêri (Herem Diyarbekir)