Sîmir Rûdan – Strana Me

Ka were em ji xwe re stranekê bêjin
De were em ji xwe re stranekê bejin
Navê vê stranê lê bikin pêşiyê, bila çi be?
Navekê ji vê stranê re em lê bikin, bila çi be?
Bila strana me be, bila strana me be

Stranek çawa be, bila stranek çawa be, bêje
Me navê wê lê kir ji xwe lê bila stranek çawa be
Dilê me pê şa bibe bila, dilê me pê şa bibe
Belkû hinekî xwe ji bîr vekin em pê
Hinekî xwe ji bîr vekin
Bila strana me be, bila strana me be