Haktana min yek bere hêwar hêwar kitanê
Cak tanamın yek bere zeynet limin byreq lite h xwedanê

Mi kişandî ser mer mere hêwar hêwar kitanê
Mi kişandî ser mer mere zeynet limin byreq lite xwedanê

Babetê Zilfî zere hêwar hêwar kitanê
Babetê Zilfî zere zeynet limin byreq lite xwedanê

Hak tanamin yek teje hêwar hêwar kitanê
Cak tanamin yek teje zeynet limin byreq lite xwedanê

Mi kişandî ser reng rêje hêwar hêwar kitanê
Mi kişandî ser reng reje zeynet limin byreq lite xwedanê

Babetê Zilfî keje hêwar hêwar kitanê
Babetê Zilfî keje zeynet limin byreq lite xwedanê

Hak tanamin morîye hêwar hêwar kitanê
Cak tanamin keziye zeynet limin byreq lite xwedanê

Mi kişandî ser moriye hêwar hêwar kitanê
Mi kişandî ser moriye zeynet limin byreq lite xwedanê

Babetî zilft siye hêwar hêwar kitanê
Babetî zilft siye zeynet limin byreq lite xwedanê