Xanime le xanime
Büka “mala vuro” bave mine
Çiçek a rewşadin e
Tu soz nedi yekidine
Xanime tu xanime
Tu çu bıske gulav dune
Keremke were rune
Agir deyne ser qelune
Xanime dinya dem e
Ne me derde ne me xeme
Ez aşiqe çavete me
Ez heyrana bejnate me