Min dît destê te / Di nav destê zilameke
Dilê min pir bi jan e / Ji bo min xem neke
Qirîna dilê min îşev naqede
Dil heye ez herim, dildar bi xatirê te
Mirina min ji destê te ye
Axîna te tew tuneye
Negrî dilê min
Ne gerek tu bigrî
Tu stranên xwe bêje