Min bêriya xewê kiriye
Tu dernakeve ji bîra min
Bêhna te min serxoşkiriye
Heviya min şêrîna min
Şêrîna min hewa welat e
Şêrîna min mizgîna azad e
Şêrîna min gotina şewat e
Min beriya welat kiriye
Dil nefi ye li her dere
Tenêtî min xerabkiriye
Penaberim şêrîna min