Her şev ü her sibeh
Her roj ü her sal
Min birya te kir ye
Ez wek pele payizade
Xanima min le xanima min le
Bela sere min le xezala min
Xanima min le xanima min le
Bela sere min xatuna min
Baran sere min xatuna min
Be denge dile min, brindar e
Ez ji te hezdikim tu nizan e