Ez ne kinim lêlê ne dirêj im way way
Wek rihanim lêlê pel dirêj im way way
Ez ne kinim lêlê ne hûrik im way way
Ez ne kinim lêlê pel hûrik im way way
Ax le kinê lêlê malamine e way way
Ax le kinê lêlê pel hûrik im way way
Ez ne kinim lêlê ne mezin im way way
Wek rihanim lêlê pel mezin im way way
Ez nekinim lêlê ne biçuk im way way
Ez ne kinim lêlê pel biçuk im way way