Dilo ez bimrim dilo hawar li vê buharê,
li vê buharê bira hawar li vê buharê

Hêsir çavê’m xweş dilop meşin weke baranê
weke baranê keko hawar weke baranê

Mirin pir xweşe dilo hawar li milkê bavê
milkê merdan e bira hawar milkê meran e

Mirin pir xweşe keko hawar li milkê bavê
Milkê merdan e bira hawar milkê sêran e

Dilo wez bimrim dilo hawar li vê payîzê
li vê payîzê bira hawar li vê payîzê

Kurdo werin bihev bigrin em bigrin lezê
em bigrin lezê bira hawar em bigrin lezê

Mirin pir xweş e keko hawar bi merdû û cezê
bira azadî bira hawar bi merd û cezê

Mirin pir xweş e bira li Kurdistanê
li Gulistanê bira li Kurdistanê