Nazik delalê nura semalê
Ronî li balê tarî di malê
Azadî rindî dermanê kurdî

De were vir ve azadî sêrîn
Çav westiya hingî li te dinêrî

Roja me kurda ma tu nizanî?
Dîsa xuya kir li ser vê cîhanê
Pîroz bike wê runê li ba wê