Day leyro leyro leyro
Day leyro dayê leyro

Lacî key qelbîncon o
Telebey pîroncon o
Lacekî bêdin û îmon o
Keyneki  ca verdano

Day leyro leyro leyro
Day leyro dayê leyro

Dewey Qelbîn kerreyo barz o
Wa riy’ to mi ra nêaso
Ombazan d’ to ra parso
Wa riy to mi ra nêaso
Rayiro ser a to parso

Day leyro leyro leyro
Day leyro dayê leyro

Ca: Pîran
Qes û Qeyde: Ey Verênan
Arekêrdox: Mehmet Akbaş