Koma Munzur – Pukeleka

Guzê yena, dayê berbena
Serê koy de cencê ma kiste
Hala şimê lacê me teyrawo
zimistan o pukeleka way

Khilê marê kilamu vana
Vana bextê bêkeşiya ma
Sêwê ma ser biye tingê tariye
Zimistan o pukeleka way