Dil  Birîndarim  Bê  Te  Di  Nalim
Jiber  Evîna  Te  Ezê  Bêwarim
Ezê  Li  Jîna  Xu  Yarê  Bêzarim

Were  Yara  Min  Runya  Çavêt  Min
Te  Agir  Berda  Nava  Dilê  Min
Kî  Dê  Tenaket  Ê$  U  Janêt  Min

Min Divêt Gel Te Bim Herdem Def Te Bim
Li  Naf  Hêlîna  Dilê  Te  Da  Bim
Hetaku  Di  Mirim  Dildarê  Te  Bim

Bê  Te  Xemgînim  Rundika   Di  Barînim
$ev  U  Rojêt  Xu  Bêyî  Te  Di  Burînim
Mirnê  Bi  Çavêt  Xu  Her  Gav  Di  Bînim

Kerîm  Pinyani$î
کریم پنیانشی
Swîss – 2003