Min Ne Zanî Dê Min Hêlî
Şev Û Ruja Dê Li Min Şêlî
Dê Qebrê Min Bi Desta Kêlî
Ey Xayîna Vî Bajêrî

Min Ne Zanî Dê Tu Şyî Key
Dê Xemla Xu Bi Cilkêt Sipî Key
Dê Jîyana Min Tarî Key
Kûvandar Û Ezadar Key

Ji Ruja Tu Çuî Xerîbîyan
Behar Bûrî Û Belg Werîyan
Neyar Ji Bu Min Girîyan
Li Min Heram Êdî Vîyan

Hozan: Kerîm Pinyanişî
کریم پنیانشی
Vienna  2000