Bê  Te  Evro   Dil   Xemgîne
Bê  Te  Evro     Dil     Birîne
Bê  Te  Evro  Çav Bi  Girîne
Bê  Te  Evro  Min Hal  Nîne

Bêê  Te  Evro    Ez   Bêwarim
Bêê  Te  Evro        Birîndarim
Bê    Te  Evro    Bê   Te   Evro
Kuvandar    U   Bendewarim

Ez Çi  Bikem  Ji  Xerîbîya Te
Ez  Çi  Bikem  Ji  Durîya   Te
Ez  Çi  Bikem  Bê    Vîna    Te
Nê  Ez  Mirim  Bu   Dîtna  Te

Kerîm Pinyani$î
کریم پنیانشی
Swiss  2003