Ez Hatmeve Bu Xatira Te

Bi   Hîvîya   Evîna    Te

Min Dest Berda Li Jîna Tarî

Da Kû Bi Bime Dildarê Te

********************************

Min Bawerî Bi Vîna Te Kir

Min Dilê  Xû Bu Te Ve Kir

Te  Zî  Jibîr  Kir Evîna Me

Min  Jîna  Xu  Gurî  Te Kir

********************************

Belê Çi Bikem Ez Çi Bêjim

Çend Rundika Ez Bi Rêjim

Here   Ku Tu Xêr Ne Bînî

Jîyanêda  Xu$îya Ne Bînî

Hozan: Kerîm Pinyanişî

Vîenna 2002