Ewel ku yarê dame, yek zerre yek înayet
Qismet me xemer û came, di deftera hîdayet
Husn û cemalê canan, nadêrtin tu payan
Herçî ne bit bîdayet, eslen nehin nîhayet
Arif heta nenûşê, ji destê meyfiroşê
Xaîb nebû ji hoşê, peyda nekir wîlayet
Cama di destê şahid, jengê ji dil dişotin
Pîrê moxan ji rendan, weha dikir rîwayet

Gotin; Melayê Cizîrî