Koçê me bar kir bi rê ketin
Li dû xwe hiştin
Warê bav û kal
Axa şîrhelal
Bi bar û piştî
Welat Welat
Tu derdê giran î, tu jan û evîn î
Li bazarê Tirkan
Erzan bûye can
Di bin reşmalan
Nifûsên giran
Tazî û birçî
Digerin li hêvî
Karnavala koçan
Direvin bo can
Heyfa xweşmêran
Ketine dertûlan
Ey wax û yeman
Xirabo zeman….

Gotin û muzîk:  Aram Gernas