Ewe jiyane p3em delê
Mirov sermayey gerdûne
Azadî gewherî man û
Evîn roşnayî derûne
Le tek zêd û malî pakî
Baxêk derwênim le ciwanî
Tasey wişkelanî tînû
Debem bo hezretî kanî
Berew menzilgey şeydayî
Têşûy eşqim nawete kol
Be giya helîdeweşênim
Xizmayet3i dîwar û xol
Bo şewezengî rohekan
Le agir deçinim çepkî nûr
Dîde pir bê le feyz geş
Min çîm dawe le eşkî sor

 

Gotin: Emîn Botanî