Çawa cîhan bê roj tarî û tarîstane
Çawa leş bû dil yê mirî û bê jiyane
Çawa baxçe bê av û tav yê wêrane
Wesa dilê min bê te yê bê semyane
Çawa dil bê xwîn yê bê deng û lêdane
Çawa derya bê av bin ew ne deryane
Çawa xewnên miravê birsî her nane
Wesa jîna min bê te der û kovane
Çawa ciwaniya şevê ya heyv û stêrane
Çawa belatînk her serxoşa gulane
Çawa bilbil mereq awaz û strane
Wesa hizra te herdem li min mêvane