asme vejîya
gonîa ma girina
çimê to roşt bo
some gula m’ some

guley, guley, gula mi
gula m’ je asma
guley guley gula mi
gula m’ zaranca

xatir bivazê
tifangê xo bicê
destê mi pêcê
şîme gula m’ şîme

düri ra dür
vengê domanê ma yeno
vengê çeynanê ma yeno
pêro pîa şîme no veyve welato

ay doğmuş,
kanım çekiliyor,
gözün aydın,
gidelim gülüm gidelim.

güllü, güllü, gülüm
güllü ay gibi,
güllü, güllü, gülüm
gülüm keklik gibi

Selam söyle
tüfeğini yanına al
elimi tut
gidelim gülüm, gidelim.

Uzaktan uzağa,
Çocuklarımın sesi geliyor,
Kızlarımın sesi geliyor,
Hep beraber gidelim bu memleket düğününe.