Erdoğan Emir – Tew Veyvikê

Çenê hayde de payîzo
Goniya gostê to birêzo
tew tew tew veyvikê
tew tew tew rindikê

Usaro sar sono ware
ma ê xo kume tê virare
tew tew tew veyvikê
tew tew tew rindikê

mabîme çifte zarancî
wendo bîme lal û kerî
tew tew tew veyvikê
tew tew tew rindikê

sarî cilê xo kora ardî
Yê min û to kî pê caverdî
tew tew tew veyvikê
tew tew tew rindikê