Dijminê xwînxwar dagir kir axa Kurdîstan
Ne welatek hiştin ji bo me ne jî şaristan
Ne welatek hiştin ji bo me ne jî goristan
Were lo, lo hevalo. Were lo, lo hevalo

Were bi tifang û berê
Lêxin ev kevir û kerê
Kurdîstan bigrin bi zorê
Lêxe lo, lêxe lo

Dijminê ser welatê min dibê naçim der
Zarokên agir û rojê ketin nava şer
Were lo, lo hevalo. Were lo, lo hevalo

Were bi tifang û berê
Lêxin ev kevir û kerê
Kurdîstan bigrin bi zorê
Lêxe lo, lexe lo